Правила коментування

Правила коментування уповноважені застосовувати адміністратори порталу «Вісті он-лайн». У разі виявлення адміністраторами порталу «Вісті он-лайн» наявності порушення правил коментування видається попередження або заборона на буде використовуватися обліковий запис користувача Доступ до порталу «Vijesti on-line», тобто коментування може бути вимкнено без попереднього попередження Коментарі, опубліковані на порталі «Vijesti on-line», не відображають позицію власника та редакції На порталі «Vijesti on-line» забороняється мова ворожнечі, образи за національною, расовою чи гендерною ознакою, образи особистостей користувачів та осіб, чиї імена з’являються в контенті порталу, а також використання вульгарних слів. Будь-яке використання порталу всупереч вищевикладеному каратиметься анулюванням права доступу користувача до порталу, якому буде постійно або тимчасово заборонено доступ /забанено/ Будь-яка загроза особистій та сімейній безпеці користувача порталу, а також особи, чиє ім’я згадується у вмісті порталу, шляхом погроз чи будь-яким іншим способом є незаконним, і будь-яка така поведінка може переслідуватися компетентними органами. Забороняється розміщувати вміст і посилання на порнографічні, шовіністичні і образливий вміст. ключі, хаки, злами або інший матеріал незаконного характеру, включаючи незаконні сторінки завантаження. Порушення цього типу призведуть до постійної заборони на використання облікового запису користувача. Заборонено рекламувати та публікувати посилання, які не мають на меті надання додаткова інформація щодо контенту порталу Заборонено публікувати, надсилати та обмінюватися контентом, що підлягає захисту авторським правом Заборонено писати великими літерами (Full Capslock) Заборонено збирати та публікувати персональні дані інших відвідувачів або користувачів порталу. Коментарі та вміст, які не стосуються тем порталу, будуть видалені без повідомлення, а користувачам, які надсилають такі коментарі та вміст повторно, буде заборонено доступ до порталу. Якщо користувач вважає, що він був несправедливо покараний, він має право звернутися до адміністратора. Рішення адміністратора є остаточним і користувачі не мають права його оскаржити.

Registracija користувачів

Лише користувачі, які зареєструвалися, можуть коментувати вміст Порталу, відповідно до цих Правил.Реєструючись на порталі «Vijesti on-line», користувач вводить правдиві дані та вибирає ім’я користувача та пароль. Використання образливих імен користувачів заборонено. Користувач несе особисту відповідальність за весь опублікований вміст під цим іменем користувача. Портал «Vijesti on-line» не несе відповідальності за несанкціоноване використання акаунтів, а також можливу шкоду, заподіяну третім особам.Портал «Новини онлайн" немає ведмеді відповідальність za можливий пошкодження виникла шляхом скасування користувача порядок i обслуговування za котрий je користувача зареєстрований.